Үндсэн контент руу шилжих

Online.edu.mn-д
тавтай морил

Жижиг өөрчлөлт том шинэчлэлтийг авчирдаг, түүний нэгэн адил хувь хүн бүр зөвхөн өөрийн амьдрал төдийгүй дэлхий ертөнцөд ч өөрчлөлтийг бий болгох чадвартай байдаг. Гэвч хүн болгон өндөр боловсрол эзэмшиж чадахгүй ч тасралтгүй суралцах боломжтой. Хэзээ ч, хаанаас ч, уян хатан хэлбэрээр баталгаажсан мэдлэг, туршигдсан ур чадвар олох боломжийг бид танд олгох болно.

Манай шилдэг хичээлүүдтэй танилцана уу!

Биднийг сонгох үндсэн шалгаан

Сонголтот цагийн хуваарь

Боловсролын зэрэг

Сүүлийн үеийн мэдлэг ур чадвар

Карьерийн өргөн сонголт

Олон улсад баталгаажсан диплом

Бидний алсын хараа

Тасралтгүй хөгжих хязгааргүй эрх чөлөө