Үндсэн контент руу шилжих

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөлт, удирдлага

.

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөлт, удирдлагаСанхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль
Хичээлд элсэх

Хичээлийн тухай

.

Хичээлээр сурах зүйлс

.

  1. Хичээлийн дугаар

    BGTU_101
  2. Төлбөр

    300
  3. Хичээл Эхлэх

Элсэх