Үндсэн контент руу шилжих

Хямралын үеийн хүний нөөцийн менежмент

Хямралын үеийн хүний нөөцийн менежмент

Хямралын үеийн хүний нөөцийн менежментСанхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль
Хичээлд элсэх

Хичээлийн тухай

Хямралын үед байгууллагуудын хүний нөөцийн менежмент хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа вэ? Байгууллагынхаа онцлогт тохирсон менежментийг хэрхэн бий болгох вэ?

Хичээлээр сурах зүйлс

.

  1. Хичээлийн дугаар

    HHR
  2. Төлбөр

    20000
Элсэх