Үндсэн контент руу шилжих

Жижиг дунд бизнесийн маркетинг-д хамтын оролцоог ашиглах нь

Хамгийн бага зардлаар хамгийн өндөр үр ашигтайгаар бүтээгдэхүүний маркетингийг хийх арга аргачлал, хэрэгжүүлсэн бодит туршлага

Жижиг дунд бизнесийн маркетинг-д хамтын оролцоог ашиглах ньОдо экосистемс ХХК
Хичээлд элсэх

Хичээлийн тухай

Хамгийн бага зардлаар хамгийн өндөр үр ашигтайгаар бүтээгдэхүүний маркетингийг хийх арга аргачлал, хэрэгжүүлсэн бодит туршлага

Хичээлээр сурах зүйлс

Хамгийн бага зардлаар хамгийн өндөр үр ашигтайгаар бүтээгдэхүүний маркетингийг хийх арга аргачлал, хэрэгжүүлсэн бодит туршлага

  1. Хичээлийн дугаар

    JDB
  2. Төлбөр

    20000
Элсэх