Үндсэн контент руу шилжих

Сэтгэлзүйд суурилсан байгууллагын менежмент

Сэтгэлзүйд суурилсан байгууллагын менежмент

Сэтгэлзүйд суурилсан байгууллагын менежментNPC&Mаndal ХХК
Хичээлд элсэх

Хичээлийн тухай

Ажилтнуудынхаа сэтгэлзүйг удирдах замаар байгууллагынхаа менежментийг бий болгох аргачлал

Хичээлээр сурах зүйлс

Ажилтнуудынхаа сэтгэлзүйг удирдах замаар байгууллагынхаа менежментийг бий болгох аргачлал

  1. Хичээлийн дугаар

    SBM
  2. Төлбөр

    20000
Элсэх