Үндсэн контент руу шилжих

Хямралын үеийн манлайлал

Хямралын үеийн манлайлагчийн үүрэг, бусад улс орнууд хийгээд байгууллагуудын шилдэг туршлага

Хямралын үеийн манлайлалСанхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль
Хичээлд элсэх

Хичээлийн тухай

Хямралын үеийн манлайлагчийн үүрэг, бусад улс орнууд хийгээд байгууллагуудын шилдэг туршлага

Хичээлээр сурах зүйлс

_

  1. Хичээлийн дугаар

    HUM
  2. Төлбөр

    20000
  3. Хичээл Эхлэх

Элсэх